ONS ORGANISATIECONCEPT

Met de wijziging van haar managementmodel heeft EUTOMATION-SCANSYS ervoor gekozen om in te zetten op de creativiteit van haar werknemers. 

De vennootschap lanceerde in 2015 een aanpak waarbij haar medewerkers centraal worden gesteld in de organisatie :

het personeel wordt betrokken bij de besluitvorming, het leven van de vennootschap en het succes van de onderneming.


Dit concept van bedrijfsorganisatie maakt het mogelijk om de kennis die in de onderneming aanwezig is, te benutten, het verhoogt de transparantie en creëert meer welzijn op het werk.

Het is ons doel om samen met onze medewerkers te bouwen aan een duurzame, flexibele, creatieve en innoverende onderneming. 

 

HET PRINCIPE ?

Een bedrijfsorgannisatie waarin de teams zoveel mogelijk vrijheid krijgen door een collectief besluitvormingsproces.

"De manager controleert niet, hij reikt de middelen aan,
hij staat ten dienste van zijn team"

HOE HET WERKT ?

Het werk wordt verdeeld binnen zelfgeorganiseerde teams :

zij wijzen de juiste expert toe aan de juiste functie en ze nemen hun beslissingen collectief en autonoom.

"Onze medewerkers denken samen met de onderneming na over de verandering"

DE DOELSTELLINGEN ?

Elkeen het initiatief laten om voorstellen te doen, te evolueren, te creëren …

Een permanent verbeteringsproces introduceren op elk niveau van de onderneming om permanent individuele en kwaliteitsvolle prestaties te bieden aan al onze partners.

"Innovatie en welzijn centraal stellen in de onderneming"

SAMENGEVAT ?

Een bedrijfsorganisatie die gebaseerd is op 3 sleutelelementen :

1. Een onderneming die georganiseerd is in "cirkels"
een eerder horizontaal organigram

2. Een dynamische aansturing van de vennootschap
via een collective besluitvorming en ogenblikkelijke feedback

3. Een systeem van vergaderingen met "collectieve kennis"
de groepen ontmoeten elkaar, wisselen informatie uit en worden zo creatiever

"Een bedrijfscultuur waarin communicatie, vertrouwen en autonomie worden gestimuleerd"

 

Een onderneming die ruimte biedt voor een vertrouwensklimaat :
" Degene die doet, die weet "

ONZE WAARDEN

Wij willen in eerste instantie een bedrijfscultuur ontwikkelen die stoelt op vertrouwen en waar welzijn, autonomie en verantwoordelijkheid vooropstaan.

Daarom hebben wij onze onderneming gestoeld op een reeks waarden die elk lid van ons team in acht neemt bij de beslissingen die hij dagelijks neemt voor de vennootschap.

Onze ambitie ?  Alles in het werk stellen om te bouwen aan een gezonde toekomst, niet alleen voor onze vennootschap, maar ook voor al onze partners :

medewerkers, klanten en leveranciers.

Zijn dat waarden waarin u zich kunt vinden ?  Sluit u dan aan bij ons team !

Onze werknemers ondersteunen in een zelfregulerende omgeving, waarin autonomie, uitwisseling en discussie worden aangemoedigd, als sterke bron van motivatie en innovatie
Onze knowhow verbeteren, dankzij de permanente ontwikkeling van nieuwe competenties en de invoering van nieuwe technologieën
Respect cultiveren en een eerlijke en respektvolle relatie handhaven met al onze partners
Solide relaties ontwikkelen met onze voornaamste klanten, leveranciers en leden van de groep op nationaal en internationaal nivau
Permanent kwaliteitsvolle prestaties aanbieden aan al onze partners
Van EUTOMATION-SCANSYS een plek maken waar het goed toeven is